"טאבו"? "פרצלציה"? "רישום בית משותף"?

מבולבל? לא יודע מה מעמדו הקנייני של הנכס שלך? מה ערכו הכלכלי של הנכס? לפניך סיכום מתומצת וענייני למען הסדר הטוב וההבנה הבריאה, קריאה מהנה! יש להבחין בין ההגדרות והמושגים האמורים וכדלהלן: רישום טאבו: הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין מנהלת מרשם של כ- 90% מהנכסים במדינה והמשויכים ללשכות ברחבי בארץ לפי אזורים. רישום זכויות הבעלות […]